Publicita NPO M

Název projektu:                            Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu 

Registrační číslo projektu:         CZ.31.1.01/MV/22_36/0000036 

Reforma/investice:                      Investice  2:  Budování  a  rozvoj  základních  registrů  a zázemí pro eGovernment 

Celkové způsobilé náklady:       61 827 570 Kč (bez DPH) 

Doba realizace projektu:            01. 10. 2022 – 31. 12. 2024 

Stručný popis projektu:  

Předmětem projektu je pořízení licencí ORACLE formou tzv. ULA (Oracle Unlimited License Agreement) a licencí Weblogic, které souvisí s:   

  • potřebou zajistit licenční pokrytí vyššího výkonu obnovené infrastruktury systémů základních registrů, které jsou klíčovými prvky propojeného datového fondu ČR,   
  • potřebou zajistit licenční pokrytí pro nově implementované funkcionality, které budou realizovány především v rámci souvisejících projektů NPO, - potřebou zajistit navýšené množství licencí, které budou nezbytné po dobu realizace činností souvisejících s realizací obnovy infrastruktury základních registrů,
  • potřebou zajistit licenční pokrytí pro další systémy provozované v rámci DIA.