Publicita NPO M

Název projektu:                       Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR

Registrační číslo projektu:        CZ.31.1.01/MV/22_19/0000019

Reforma/investice:                  Investice 3: Kybernetická bezpečnost

Celkové způsobilé náklady:     47 019 768 Kč (bez DPH)

Doba realizace projektu:          01. 07. 2022 – 31. 12. 2024

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je nutnost udržení a zvýšení odolnosti a úrovně kybernetické bezpečnosti podpůrných aktiv informačních systémů SZR. Jeho realizace vychází primárně z výstupů provedených analýz rizik IS (případně další bezpečnostní dokumentace těchto systémů), které SZR provozuje nebo je jejich správcem, a požadavků ZoKB a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.