Publicita NPO M

Název projektu:                       Rozvoj IS NIA

Registrační číslo projektu:        CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014

Reforma/investice:                  Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Celkové způsobilé náklady:      60 000 000 Kč (bez DPH)

Doba realizace projektu:          01. 08. 2022 – 31. 12. 2024

Stručný popis projektu:

V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření a optimalizaci služeb NIA na základě: 

 • Legislativních požadavků: 
 • Založení datové schránky po prvním přihlášení uživatele
 • Přepnutí NIA na notifikační službu
 • Role jednotlivých SeP včetně úpravy výběru IdP
 • Provozních potřeb: 
 • Přesunutí webových služeb "nevizuálního přihlašování" do veřejného cloude Azure 
 • Kontejnerizace RE.API
 • Migrace podávacího rozhraní na kontejnerové prostředí
 • Migrace stávajících IdP (NIA ID, eOP a interních IdP) do kontejnerového prostředí
 • Realizace provozních požadavků (konfigurace a drobné změny)
 • Zvýšení uživatelského komfortu: 
 • Rozšíření připojených identifikačních prostředků o možnost zablokovat a odblokovat jejich využívání vůči národnímu bodu
 • Aktualizace designu stránek v souladu s "Design systém GOV.cz" Sjednocení designu a zvýšení uživatelské přívětivosti, kompletní redesign Identitaobcana.cz vč. návrhu redesignu info.identitaobcana.cz
 • Rozšíření administrace GG
 • Úprava služby pro registraci SeP
 • Zvýšení bezpečnosti: 
 • Kontrola identitního prostředku vůči evidenci v národním bodu
 • Sledování používaných zařízení pro přístup do NIA včetně implementace služeb v RE.API pro vybrané SeP