Publicita NPO M

 

Název projektu:                       Implementace ZoPDS v prostředí SZR

Registrační číslo projektu:        CZ.31.1.01/MV/22_15/0000015

Reforma/investice:                  Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Celkové způsobilé náklady:     94 387 400 Kč (bez DPH)

Doba realizace projektu:          01. 08. 2022 – 31. 12. 2024

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je implementace změn vyplývajících primárně z těchto zákonů:   

  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (dále jen „DEPO“)
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a dále realizace opatření, které souvisí s režimovými požadavky bezpečnostních složek, se zajištěním spolehlivého a koncepčního rozvoje funkcionalit níže uvedených systémů a s usnadněním přístupu subjektů, které již čerpají nebo budou čerpat data v rámci referenčního rozhraní veřejné správy.   

Projekt ovlivní tyto systémy: 

  • Informační systém základních registrů, jehož součástí je mimo jiné i Formulářový agendový informační systém
  • Informační systém sdílené služby
  • Registrační autorita základních registrů
  • Systém pro přeshraniční automatizovanou výměnu údajů – nově vytvářený systém v rámci tohoto projektu
  • AIS vyrozumívací – nově vytvářený systém v rámci tohoto projektu