NázevPříručka RAZR pro správce AIS
Typ
Velikost
Datum16. 06. 2021

Tento dokument popisuje, jak se uživatelé mohou přihlásit do aplikace Registrační autorita základních registrů (RAZR) a jakým způsobem mohou zadávat údaje, které SZR požaduje, respektive využívá při povolování přístupu AIS do základních registrů.

Registrační autorita základních registrů RAZR je webová aplikace, kterou orgány veřejné moci (OVM) a další zmocněné subjekty používají k žádosti o přístup do základních registrů ČR pro své agendové informační sysémy (AIS). RAZR vyřizuje žádosti o přístup do produkčního i testovacího prostředí základních registrů.

Verze 14, vydání 16. 6. 2021