Ve dnech 4.11.2023 od 14:00 hod. do 5.11.2023 20:00 hod. bude provedena z důvodu nácviku DRP (Disaster Recovery Plan-plán obnovy) a dalších neodkladných bezpečnostních implementací, odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou dostupné služby základních registrů. Po tuto dobu nebude též možné využívat elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a služby RAZR. Za případné potíže se vám omlouváme.