Ve dnech 11. 2. 2023 od 14:00 do 12. 2. 2023 20:00 bude provedena údržba systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“, viz dokument Kategorie rizikové činnosti. V tuto dobu, bude též omezená dostupnost služeb Identity občana.