Odbor centrálních informačních systémů ministerstva vnitra oznamuje následující technické odstávky, spojené s přerušením provozu agendových informačních systémů správních evidencí:

  1. Dne 8. května 2021 (sobota) od 8:00 do cca 12:00: v uvedeném časovém úseku dojde ke dvěma odstávkám v trvání cca 30 minut.
  2. Dne 15. května 2021 (sobota) od 8:00 do cca 15:00: v uvedeném časovém úseku bude zcela přerušen provoz agendových informačních systémů správních evidencí
  3. Dne 29. května 2021 (sobota) od 14:00 do cca 22:00:

v uvedeném časovém úseku bude provedena migrace produkčních databází na vyšší verzi databázového systému Informix. Termín odstávky je v tomto případě koordinován s odstávkou základních registrů Správy základních registrů (test DRP 29. května 2021 – 30. května 2021). V uvedeném časovém období bude zajištěno dotazování pro informační systém PČR