Ve dnech 29. 5. 2021 od 14:00 hod.  do 30. 5. 2021 do 20:00 hod. bude provedena z důvodu nácviku DRP (Disaster Recovery Plan – plán obnovy) a dalších neodkladných bezpečnostních implementací odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou krátkodobě dostupné služby základních registrů, přesné časy nedostupnosti budou uvedeny v předstihu. V těchto časech nebude možné využívat také služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).