Ve dnech 24.10. 2020 od 14:00 do 25.10. 2020 20:00 hod. bude provedena údržba registru práv a povinností (RPP) v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu budou vybrané služby základních registrů nedostupné. Viz dokument Kategorie rizikové činnosti.