Testovací publikační služby RÚIAN jsou nedostupné - Důvodem odstávky testovacích publikačních služeb RUIAN jsou nutné práce na sdílené infrastruktuře ČÚZK a práce v rámci příprav na upgrade databází Oracle v projektu RÚIAN. Stávající odstávka je prodloužena z důvodů technických problémů na infrastruktuře dodavatele systému. Termín zprovoznění není zatím znám. Při obnovení provozu budete informováni touto cestou.